Talent nie jest zasługą, lecz przywilejem, to dobro powierzone, z którego wypływa obowiązek.

Witold Lutosławski


Informacje o odwołanych zajęciach Patrz TUTAJ


AKTUALNOŚCI

Warsztaty perkusyjne

Odwołane zajęcia

Zajęcia z P. Anną Książczyk są zawieszone do odwołania.

Plany lekcji 

W zakładce Plany zajęć znajdują się obowiązujące od września 2020 r. plany zajęć. 

Ognisko muzyczne

Informacje o zajęciach w Ognisku Muzycznym w zakładce Ognisko Muzyczne/Informacje ogólne


Wyniki przyjęć do PSM I i II stopnia

Wyniki przyjęć są wywieszone na tablicy informacyjnej Szkoły. 

Można dowiadywać się także telefonicznie poprzez sekretariat Szkoły. 

Zapisy do Ogniska Muzycznego oraz Muzycznej Zerówki

UWAGA: 

Uczniowie Ogniska Muzycznego, chcący kontynuować naukę w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o przesłanie oświadczenia o kontynuacji (do pobrania w zakładce OGNISKO MUZYCZNE/rekrutacja) na adres sekretariat@psm.stargard.pl

Procedura bezpieczeństwa