SKŁAD RADY RODZICÓW

 1. Tomasz Gurak - Przewodniczący
 2. Małgorzata Wójcik - Bąk - Wiceprzewodnicząca
 3. Izabela Żmuda - Skarbnik - email: iza0606@op.pl, tel. 505666575
 4. Katarzyna Kulazińska- Sekretarz
 5. Iwona Szwajlik
 6. Elżbieta Kastelik - Komisja Rewizyjna
 7. Cezary Jasiński - Komisja Rewizyjna
 8. Krzysztof Jużyk -  email: krzysztof_juzyk@wp.pl
 9. Piotr Skibiński - email: admin@psm.stargard.pl
  10. Ewa Mazur