Koszt zajęć umuzykalniających "Muzyczna zerówka"

1 x 45 min. w tygodniu - 110 zł

2 x 45 min. w tygodniu - 160 zł