Plan kształcenia słuchu i rytmiki (zmieniony od 18.09.2017)