Inspektor Danych Osobowych - Grzegorz Grenda, e-mail: iod@psm.stargard.pl